Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/934
Title: Хірургічне лікування важких форм гострого панкреатиту: оцінка результатів та критерії прогнозу
Authors: Робак, Всеволод Ігорович
Keywords: важкі форми гострого панкреатиту
ураження заочеревинної клітковини
оцінення тяжкості стану хворого
критерії прогнозу перебігу гострого панкреатиту
Issue Date: 2012
Citation: Робак В. І. Хірургічне лікування важких форм гострого панкреатиту: оцінка результатів та критерії прогнозу : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14. 01. 03 – Хірургія / В. І. Робак ; Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2012. – 19 с.
Abstract: Метою роботи було покращення результатів хірургічного лікування хворих на важкі форми гострого панкреатиту на підставі визначення діагностичних критеріїв характеру ураження підшлункової залози та заочеревинної клітковини й індивідуалізованого прогнозу перебігу захворювання. Робота базується на аналізі результатів хірургічного лікування 125 хворих на важкі форми гострого панкреатиту. Виявлено, що найглибші зміни гомеостазу виникають у хворих на інфікований панкреонекроз з ураженням заочеревинної клітковини. При цьому чим більш важкий стан хворого, тим більше його клініко-лабораторні показники відхиляються від правила золотого перетину. Доведено, що шкала оцінювання стану хворого на гострий сепсис об’єктивно відображає стан хворого на важку форму гострого панкреатиту, а показник інтоксикації достовірно віддзеркалює характер ураження підшлункової залози та заочеревинної клітковини та об'єктивно відображає стан хворого в ранній післяопераційний період. Визначено клініко-лабораторні маркери несприятливого перебігу важкої форми гострого панкреатиту. На підставі отриманих даних, за допомогою показника інтоксикації та оцінення тяжкості стану за шкалою оцінювання стану хворого на гострий сепсис розроблено та запропоновано математичну модель індивідуалізованого прогнозу інфікованого панкреонекрозу та способи прогнозування перебігу панкреатогенного перитоніту в післяопераційний період.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/934
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Хірургія
Наукові праці. Кафедра загальної хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АРЕФ окончательно.doc212,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.