Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9330
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКарвасарська, Віра Василівна-
dc.contributor.authorГребіник, Лідія Володимирівна-
dc.contributor.authorБілозор, Наталія Володимирівна-
dc.contributor.authorБасилайшвілі,Станіслав Юрійович-
dc.contributor.authorБакай, Тетяна Станіславівна-
dc.contributor.authorМітряєва, Наталія Андріївна-
dc.contributor.authorСтаренький, Віктор Петрович-
dc.contributor.authorСтаріков, Володимир Іванович-
dc.date.accessioned2015-07-26T12:13:27Z-
dc.date.available2015-07-26T12:13:27Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationСироватковий рівень VEGF як маркер ангіогенезу у хворих на рак легені / В. В. Карвасарська, Л. В. Гребіник, Н. В. Білозор, С. Ю. Басилайшілі, Т. С. Бакай, Н. А. Мітряєва, В. П. Старенький, В. І. Старіков // Український радіологічний журнал. – 2015. – Т. XXIII, вип. 1. – С. 47–50.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9330-
dc.description.abstractМета роботи. З'ясувати можливий зв'язок між вмістом маркера ангіогенезу VEGF у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) і головними клініко-морфологічними характеристиками захворювання. Матеріали і методи. Обстежено 37 хворих на НДРЛ віком 40-72 роки, що перебували на лікуванні в ДУ «Інститут медичної радіології їм. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» і Харківському обласному клінічному онкоцентрі. У групу контролю ввійшли 14 практично здорових людей. Проведено загальне клінічне, морфологічне і рентгенологічне обстеження всіх пацієнтів. Вміст сироваткового VEGF у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу з використанням стандартних наборів «Вектор-Бест» (Росія) до і після лікування. Результати. Рівень вмісту сироваткового VEGF був підвищеним у 75,6 % хворих на НДРЛ до лікування. Встановлено зв'язок між експресією сироваткового VEGF і такими клініко-морфологічними характеристиками, як стадія захворювання, ступінь злоякісності процесу і ураженням лімфовузлів. Не виявлено вірогідної різниці між вмістом VEGF та гістологічним варіантом раку легені, локалізацією пухлини, віком ті статтю патентів з НДРЛ. Висновки. Отримані дані демонструють певну залежність між підвищеним сироватковим VEGF та ступенем злоякісності пухлини, а також розповсюдженістю процесу.uk_UA
dc.subjectрадіотерапіяuk_UA
dc.subjectендотелій судинuk_UA
dc.subjectангіогенезuk_UA
dc.subjectнедрібноклітинний рак легеніuk_UA
dc.titleСироватковий рівень VEGF як маркер ангіогенезу у хворих на рак легеніuk_UA
dc.title.alternativeBlood serum VEGF content as the marker of angiogenesis in patients with lung canceruk_UA
dc.title.alternativeСывороточный уровень VEGF как маркер ангиогенеза у больных раком легкогоuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкологіїThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.