Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9290
Title: Використання сучасних інформаційно-освітніх ВЕБ-технологій в додитпломній та пслядипломній підготовці лікарів у контексті закону "Про вищу освіту"
Other Titles: Modern information and educational web technologies in the graduation and postgraduate training of doctors according the higher education act
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Лопіна, Наталія Андріївна
Keywords: ВЕБ-технологии
медична освіта
Issue Date: 2015
Citation: Журавльова Л. В. Використання сучасних інформаційно-освітніх ВЕБ-технологій в додипломній та післядипломній підготовці лікарів у контексті закону "Про вищу освіту" / Л. В. Журавльова, Н. А. Лопіна // Реалізація закону України "Про вищу освіту" у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дістанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв'язку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора чл.-корр. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука, Тернопіль 21−22 травня 2015 р. / Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. − С. 531−533.
Abstract: У статті відображені основні принципи сучасної медичної освіти. Необхідність підвищення рівня професійної підготовки фахівців потребує модернізації навчального процесу, зумовлює необхідність розвитку та впровадження в роботу клінічної кафедри інформаційно-освітніх веб-технологій для реалізації концепції безперервної медичної освіти. Наведено розроблену схему структури сайту кафедри вищої медичної освітньої установи та результати педагогічного експерименту з використанням сучасних інформаційно-освітніх веб-технологій.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9290
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.