Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9057
Title: Оксидантний та антиоксидантний дисбаланс у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, асоційованим з ожирінням
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Калініченко, Анна Олегівна
Кирилюк, Л.А.
Keywords: постінфарктний кардіосклероз
ожиріння
оксидативний стрес
супероксиддисмутаза
малоновий діальдегід
Issue Date: 23-Apr-2015
Citation: Кравчун П. Г. Оксидантний та антиоксидантний дисбаланс у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, асоційованим з ожирінням / П. Г. Кравчун, А. О. Калініченко, Л. А. Кирилюк // Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ століття : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 23–24 квітня 2015 р. / НАМН України, МОЗ України, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН». – Харків, 2015. – С. 165.
Abstract: перебіг постінфарктного кардіосклерозу супроводжується збільшенням рівнів маркерів оксидативного стресу та дезактивації вазодилататорних механізмів, що залежить від наявності ожиріння. Таким чином, у хворих на постінфарктний кардіосклероз та ожиріння визначаються більш значущі порушення оксидантного та антиоксидантного дисбалансу порівняно з хворими з нормальною масою тіла
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9057
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Кравчун Кирилюк.doc31 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.