Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8990
Title: Особенности метаболических нарушений в печени у пациентов с сахарным диабетом в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом
Authors: Крамар, Элина Юрьевна
Бобронникова, Леся Романовна
Keywords: сахарный диабет
неалкогольный стеатогепатит
метаболизм
Issue Date: 2015
Citation: Крамар Э. Ю. Особенности метаболических нарушений в печени у пациентов с сахарным диабетом в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом / Э. Ю. Крамар ; науч. руководитель Л. Р. Бобронникова // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20 січня 2015 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – С. 282–283.
Abstract: При сочетании сахарного диабета 2 типа и неалкогольного стеатогепатита метаболические нарушения проявляются повышением трансаминаз, дислипидемией, инсулинорезистентностью, системным воспалением, что ведет к развитию фиброза в печени.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8990
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХНМУ стр 282-283.pdf409,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.