Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8702
Title: Мікробіологічна оцінка здатності до формування біоплівок монокультур та асоціацій штамів Candida albicans і Staphylococcus aureus
Authors: Кочнєва, Олена Володимирівна
Зелиський, Ростислав Сергійович
Keywords: Staphylococcus aureus
Candida albicans
біоплівки
монокультури
асоціації штамів
Issue Date: 2015
Citation: Кочнєва О. В. Мікробіологічна оцінка здатності до формування біоплівок монокультур та асоціацій штамів Candida albicans і Staphylococcus aureus / О. В. Кочнєва, Р. С. Зелиський // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 15 січня 2015 / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – С. 32–33.
Abstract: При визначені здатності до формування біоплівок відносно більші показники, що характеризують цей процес, були виявлені у клінічних ізолятів С. albicans – (1,0686±0,007) од. ОЩ., дещо менш активними щодо плівкоутворення були клінічні штами S. аureus – (1,0683±0,006) од. ОЩ., а найменші (р<0,05) показники такої активності були у референтних штамів S. аureus – (0,0550±0,005) од. ОЩ. та С. albicans – (0,0650±0,006) од. ОЩ. Для клінічних штамів асоціації C. аlbicans + S. aureus середні показники, за якими оцінювали здатність вказаної асоціації до плівкоутворення, складали – (1,0892±0,006) од. ОЩ., для референтних штамів – (0,0776±0,004) од. ОЩ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8702
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тезисы кочнева.docx16,79 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.