Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8552
Title: Методи реалізації принципів наочності в начальному процесі
Authors: Питецька, Наталя Іванівна
Keywords: Наочність
навчальний процес
Issue Date: 2014
Citation: Питецька Н. І. Методи реалізації принципів наочності в начальному процесі / Н. І. Питецька // Інноваційні технології в системі професійної підготовки студентів в ХНМУ : матеріали XLVIII навчально-методичної конференції, Харків, 10 грудня 2014 р. / ХНМУ. – Харків, 2014. – Вип. 5. – С. 184–185.
Abstract: У процесі навчання образне мислення є домінуючим, а наочність – одним з найважливіших дидактичних принципів. Близько 90% інформації, що сприймається людиною, надходить через зоровий канал сприймання. З побаченого запам'ятовується 40%, з почутого – 20%, а з одночасно побаченого і почутого – 80% інформації. Якщо застосовуються аудіовізуальні засоби, то в пам'яті залишається 50% інформації, а час навчання скорочується на 20-40%. Цих прикладів достатньо для того, щоб у дидактичному процесі одночасно зі словесними методами використовувати наочні, які, спираючись на різноманітні засоби спостереження процесів, явищ, предметів і дій, впливають на зорові рецептори. У зв´язку з цим використання у навчанні засобів наочності є винятково важливим. Вони, крім того, що дають величезну інформацію щодо об´єкта вивчення, сприяють цілісному сприйманню цього об´єкта, збуджують емоції і викликають інтерес студентів
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8552
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Питецька Н.І. наочність.docx25,02 kBMicrosoft Word XMLView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.