Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/831
Title: Лейкотрієн С4, імунозапальні маркери та оксидативний стрес при гострій серцевій недостатності
Authors: Золотайкіна, Вікторія Ігорівна
Keywords: гостра серцева недостатність
лейкотрієн С4
кверцетин
гемодинаміка
оксидативний стрес
СРБ
цитокіни
Issue Date: 2011
Citation: Золотайкіна В. І. Лейкотрієн С4, імунозапальні маркери та оксидативний стрес при гострій серцевій недостатності : автореф. дис. …канд. мед. наук : 14.01.11 – Кардіологія / В. І. Золотайкіна ; ХНМУ. – Харків, 2011. – 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню рівней ЛТС4, ФНП-α, ІЛ-6, СРБ та показників ОС при гострій серцевій недостатності, оптимізаціі лікування ГСН включенням в стандартну терапію водорозчинної форми інгібітору 5-ЛО кверцетину. При всіх клінічних варіантах ГСН (ГДСН, ГГСН, ГЛШН) визначалося збільшення рівня ЛТС4, ФНП-α, ІЛ-6, СРБ, найбільш виражене при ГЛШН і систолічній дисфункції міокарда. Найбільші значення МДА, ДК, ЦП, каталази визначалися при ГЛШН і зниженій інотропній функції міокарда, ступінь активації процесів пероксидації переважала над збільшенням утворення ферментів АОС. При ГЛШН виявлені найбільш високі показники ремоделювання міокарда, низька ФВ, переважно рестриктивний тип діастолічної дисфункції. При ГДСН і ГГСН показники гемодинаміки, відрізняючись від контролю, ще перебували в межах загальноприйнятих норм (за винятком підвищення ІММЛШ), діастолічна дисфункція при ГГСН характеризувалася типом порушення релаксації, при ГДСН − сполученням типів порушеної релаксації й псевдонормальним. Лікування ГСН традиційною терапією із включенням кверцетину супроводжувалося більш вираженим зниженням рівнів ФНП-α, ЛТС4, МДА, ДК, збільшенням активності каталази, що реалізувалося в більше істотній зміні структури й функції міокарда, клінічного статусу, особливо у хворих із систолічною дисфункцією міокарда.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/831
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Кардіологія
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf328,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.