Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8152
Title: Особливості організації та проведення навчання лікарів-інтернів терапевтичного профілю
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Шелест, Олексій Миколайович
Борзова, Олена Юріївна
Залюбовська, Олена Іллівна
Крапівко, Світлана Олександрівна
Keywords: лікарі-інтерни
терапевтичний профіль
Issue Date: Apr-2014
Citation: Особливості організації та проведення навчання лікарів-інтернів терапевтичного профілю / П. Г. Кравчун, О. М. Шелест, О. Ю. Борзова, О. І. Залюбовська, С. О. Крапівко // Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті : матеріали XL науково-методичної конференції, присвяченої 210 річниці ХНМУ, Харків, 23 квітня 2014 р. – Харків : ХНМУ, 2014. – С. 57–58.
Abstract: Вступ України до Болонського процесу буде перебувати у вирішенні інших складних соціально-професійних проблем, таких, як наприклад, по-перше, переоріентація професорсько-викладацького складу універсітетів України на нову систему організації учбово-виховного процесу; по-друге, розробку нових підручників, структура яких відповідала б певним модулям у вигляді систем учбових еліментів, об’еднаних ознакою відповідності певного об’єкту професійної діяльності, зокрема, в галузі внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології, а також врахувати характеристику рівнів класифікацій, які повинні відповідати вищій школі. Впровадження модульно-кредитної системи у вузах України повним ступенем забеспечить ті досягнення вищої школи, які відповідатимуть стандартам Європейської системи, яка виходить із знань, умінь та навиків, які стануть освітним багажем для майбутньої професійної діяльності молодого лікаря-інтерна. Знання внутришньої медицини має велике значення в системі лікаря-інтерна в стінах нашого універсітету на кафедрі внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології , яка має свої особливості і специфіку для цієї категорії інтернів. Вивчення внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології в першу чергу формує у інтернів особливий характер клінічного мислення з оволодінням навиків і умінь біля ліжка хворих та установлення вірного діагнозу і призначення лікування хворих на основі знання фармакодінаміки та фармакокінетіки лікарських засобів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8152
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливости организации та проведення.doc48,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.