Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/791
Title: Результати статистичної обробки масиву даних хворих із другими первинними пухлинами (попереднє повідомлення)
Authors: Радзішевська, Євгенія Борисівна
Васильєв, Леонід Якович
Вікман, Ян Едуардович
Якімова, Тамара Петрівна
Keywords: метахронні пухлини
другі раки
метастатичні пухлини
Issue Date: 2012
Citation: Результати статистичної обробки масиву даних хворих із другими первинними пухлинами (попереднє повідомлення) / Л. Я. Васильєв, Є. Б. Радзішевська, Я. Е. Вікман, Т. П. Якимова // Український радіологічний журнал. – 2012. – Т. 20, № 1. – С. 39–43.
Abstract: Мета роботи: Проведення розвідувального статистичного аналізу електронних даних з історій хвороби груп хворих із другими раками й хворих із пізніми метастатичними пухлинами. Матеріали і методи: Відібрано та конвертовано в електронну форму історії хвороби груп хворих із другими раками й хворих із пізніми метастатичними пухлинами, що проходили лікування на базі клініки ДУ «ІМР ім. С.П. Григор’єва НАМН України» протягом 1980–2003 років. Проведено первинний статистичний аналіз накопиченої інформації методами непараметричної статистики за допомогою статистичного середовища Statistica. Результати: Встановлено найтриваліший проміжок часу між першим й другим раками та висунуто гіпотези про нозологічні форми першої пухлини, що частіше за інші мали віддаленими наслідками другі пухлини. Шляхом порівнянні групи із другими раками та групи із метастатичними пухлинами зроблено припущення про продовження захворювання на рак при ураженні парного органу, про залежність появи другого раку від віку пацієнтів, про вплив гемотрансфузій, променевого та хемолікування на появу метахронних пухлин. Висновки: Використання сучасних інформаційних технологій та підходів доказової медицини дозволило одержати додаткову інформацію з традиційних масивів даних, зокрема, про перебіг захворювання, що містять в історіях хвороби.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/791
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья_статистика&выводы_окончательно.doc136,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.