Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7760
Title: Роль самостійної роботи інтернів при вивченні онкології
Other Titles: Role of independent work intern the study oncology
Authors: Старіков, Володимир Іванович
Сенніков, Ігор Анатолійович
Issue Date: 2014
Citation: Старіков В. І. Роль самостійної роботи інтернів при вивченні онкології / В. І. Старіков, І. А. Сенніков // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. : у 2 ч. / Тернопільський державний медичний універстет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – Ч. 2. – С. 552–553.
Abstract: Резюме. Метою даної публікації є інформація про організацію та досвід проведення самостійної роботи лікарів-інтернів на кафедрі онкології ХНМУ. Поєднання роботи інтернів безпосередньо біля ліжка хворого, опанування навичок з діагностики та ранньої діагностики онкологічних захворювань, чітке орієнтування в структурі надання онкологічної допомоги, застосовування сучасних технологій самостійної роботи дозволяють інтернам досягати високого рівня знань, необхідних для ефективного здійснення майбутньої лікарської діяльності.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7760
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.