Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7454
Title: Інтерлейкін 33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
Other Titles: Интерлейкин 33 и особенности липидного обмена у больных гипертонической болезнью с ожирением
Interleukin 33 and lipid metabolism in patients with hypertension and obesity
Authors: Гончарь, Олексій Володимирович
Гончарь, Алексей Владимирович
Honchar, Oleksii
Ковальова, Ольга Миколаївна
Ковалева, Ольга Николаевна
Kovalyova, Olga
Keywords: артеріальна гіпертензія
гіпертонічна хвороба
ожиріння
дисліпідемія
інтерлейкін-33
інтерлейкін-1β
артериальная гипертензия
гипертоническая болезнь
ожирение
дислипидемия
интерлейкин-33
интерлейкин-1β
нypertension
оbesity
dyslipidemia
іnterleukin-33
іnterleukin-1β
Issue Date: 2014
Citation: Гончарь О. В. Iнтерлейкiн-33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гiпертонiчну хворобу з ожирiнням / О. В. Гончарь, О. М. Ковальова // Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 58–62.
Abstract: Досліджено рівень інтерлейкіну 33 та інтерлейкіну 1β сироватки крові у хворих на гіпертонічну хворобу. Виявлено вірогідне збільшення концентрації обох цитокінів у всіх групах обстежених у порівнянні зі здоровими особами з тенденцією до подальшого підвищення за приєднання ожиріння. При цьому переважне підвищення рівню інтерлейкіну 33 асоціювалося з більшим індексом маси тіла, окружністю талії та стегон, але виявляло протективний ефект у відношенні стану ліпідного обміну. Переважне збільшення концентрації інтерлейкіну 1β не було значущо пов’язане зі змінами антропометричних параметрів, але асоціювалося з найбільшою вираженістю дисліпідемії
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7454
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончарь О.В._2014_006.pdfОсновна стаття126,57 kBAdobe PDFView/Open
Гончарь О.В._2014_006.docПрепринт124 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.