Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7036
Title: Показники ферокінезу як прогностичні маркери ефективності препаратів заліза в анемічних хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок
Authors: Риндіна, Наталія Геннадіївна
Ринчак, Петро Іванович
Keywords: хронічна серцева недостатність
хронічна хвороба нирок
анемія
препарати заліза
гепсидин
трансферин
Issue Date: Sep-2014
Citation: Риндіна Н. Г. Показники ферокінезу як прогностичні маркери ефективності препаратів заліза в анемічних хворих на хронічну серцеву недостатність та хронічну хворобу нирок / Н. Г. Риндіна, П. І. Ринчак // Український кардіологічний журнал. – 2014. – Додаток 4 : Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 2014 р. – С. 154.
Abstract: Мета – визначення критеріїв прогнозу ефективності анти анемічної терапії хворих на хронічну серцеву недостатність (ХСН) та хронічну хворобу нирок (ХХН) з анемічним синдромом (АС) відносно препаратів Fe 2-валентного (ІІ) шляхом вивчення предикторної значущості параметрів метаболізму Fe – гепсидина, розчинного рецептора трансферина (ррТф), феритину, трансферину (Тф), сироваткового Fe і загальної залізозв’язуючої здатності сироватки (ЗЗЗЗ). Висновки: Параметри метаболізму заліза мають прогностичні властивості, внаслідок чого можливе їх використання як предикторів ефективності лікування хворих на ХСН і ХХН з анемією пероральним препаратом Fe (ІІ) сульфату безводного. Найбільші інформативні властивості виявлено у центрального регулятора метаболізму заліза – гепсидина та показника активності еритропоезу – розчинного рецептора трансферину, що обумовлює доцільність визначення даних маркерів у закладах охорони здоров’я з метою стратифікації ефективності терапевтичної тактики. Наявність високої предикторної значущості у показників МНС і МСV, які розраховуються на основі параметрів гемограми, дають можливість використовувати прогностичні алгоритми на всіх рівнях лікувально-профілактичної допомоги.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7036
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рынчак Рындина.doc39 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.