Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6575
Title: Частота проявів стоматотоксичності при проведенні ІІІ циклу поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози на тлі профілактичних заходів
Authors: Сухіна, Ірина Сергіївна
Соколова, Ірина Іванівна
Ланько, Лілія Григорівна
Keywords: рак молочної залози
ротова порожнина
мукозит
хіміотерапія
профілактичні заходи
Issue Date: May-2014
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Сухіна І. С. Частота проявів стоматотоксичності при проведенні ІІІ циклу поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози на тлі профілактичних заходів / І. С. Сухіна, І. І. Соколова, Л. Г. Ланько // Світ медицини та біології. – 2014. – № 2 (44). – С. 80–84.
Abstract: Проведено вивчення впливу профілактичних гігієнічних заходів на прояв побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота на підставі оцінювання даних опитування пацієнток і вивчення стану слизової оболонки ротової порожнини пацієнток під час проведення ІІІ циклу поліхіміотерапії. Усі онкологічні хворі, які брали участь у клінічному дослідженні, були розділені на дві групи. До груп 1 і 2 входило 26 та 63 пацієнтки відповідно, хворих на РМЗ T1N0M0 – T2N1M0 стадій. В обох групах вік пацієнток коливався в діапазоні від 32 до76 років. Пацієнтки групи 1 лише чистили зуби 1 раз/добу будь-якими зубними пастами або зовсім не застосовували гігієнічні засоби. Пацієнтки групи 2 під час проведення всього циклу ПХТ дотримувалися розробленого нами комплексу профілактичних гігієнічних заходів. Третій цикл ПХТ у хворих на РМЗ суттєво впливає на стан органів ротової порожнини – у 92,3 % пацієнток групи 1 виявлено ознаки побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота: хейліт – 69,2 %, мукозит – 73,0 %, дисфункція слинних залоз – 53,8 %. Розроблений нами та застосований в групі порівняння комплекс профілактичних гігієнічних заходів вірогідно знижує частоту патологічних проявів в порожнині рота у пацієнток групи 2 до 66,7 %: хейліт – 7,9 %, мукозит – 50,8 %. Але він не впливає на частоту виникнення дисфункції слинних залоз – 58,7 %. Отримані нами дані свідчать про необхідність подальшого вдосконалення методів гігієни у даного контингента хворих під час проведення ПХТ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6575
ISSN: 2079-8334
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сухіна - стаття в Світ МтБ.pdf7,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.