Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6100
Title: Современные методы лабораторной диагностики острых лейкозов
Authors: Пажин, Сергей Александрович
Ложко, Наталья Владимировна
Сафаргалина-Корнилова, Надежда Асхатовна
Keywords: острый лейкоз
Issue Date: 28-Apr-2014
Citation: Пажин С. А. Современные методы лабораторной диагностики острых лейкозов / С. А. Пажин, Н. В. Ложко, Н. А. Сафаргалина-Корнилова // Сучасні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 210-річниці ХНМУ, Харків, 28 квітня 2014 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2014. – С. 69–70.
Abstract: Основными специальными методами диагностики ОЛ являются: миелограмма, трепанобиопсия, цитоморфологическое и цитохимиче-ское исследование бластных клеток, цитогенетический анализ, имму-нофенотипирование лейкозных клеток методом проточной цитофлуо-рометрии, молекулярно – биологический анализ методом ПЦР.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6100
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпекиThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.