Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6096
Title: Диагностика железодефицитной и железорефрактерной анемии
Authors: Вишневская, Юлия Александровна
Сафаргалина-Корнилова, Надежда Асхатовна
Keywords: железодефицитная и железорефракткрная анемия
Issue Date: 28-Apr-2014
Citation: Вишневская Ю. А. Диагностика железодефицитной и железорефрактерной анемии / Ю. А. Вишневская, Н. А. Сафаргалина-Корнилова // Сучасні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наукової конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 210-річниці ХНМУ, Харків, 28 квітня 2014 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2014. – С. 60–62.
Abstract: Одной из разновидностей железодефицитной анемии яваляется железорефрактерная анемия – это анемия, возникающая в результате нарушения включения железа в гем при снижении активности ферментов, катализирующих синтез порфиринов и гема. Описаны особенности дифференциальной диагностики железодефицитных анемий.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6096
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диагностика анемий.doc56 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.