Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/604
Title: Ще ненародженій дитині потрібний наш захист
Authors: Гречанина, Елена Яковлевна
Гречаніна, Олена Яківна
Grechanina, Elena
Богатирьова, Раїса Василівна
Гречаніна, Юлія Борисівна
Єфіменко, Т.П.
Keywords: демографічна ситуація
структура смертності
хромосомні порушення
поліморфізм
вагітність
скринінг
Issue Date: 2010
Citation: Ще ненародженій дитині потрібний наш захист / О. Я. Гречаніна, Р. В. Богатирьова, Ю. Б. Гречаніна, Т. П. Єфіменко // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2010. – N 29. – С. 3–26.
Abstract: Пренатальна діагностика змінює свою суть. В перші 50 років свого розвитку вона відносилась до методів, за допомогою яких визначається наявність вад розвитку у ще ненародженої дитини. Завдяки стрімкому розвитку молекулярної генетики та сучасних візуальних технологій, вона змінює підхід з евтаназійного до терапевтичного. Поява терміну «медицина плоду» свідчить про те, що дослідники мають можливість провести багатопараметричну оцінку плода і спрямувати результати досліджень на розробку ефективного лікування. Народження персоналізованої медицини і поєднання її з пренатальною медициною також змінює напрямок корекції захворювань плода. Саме цим проблемам присвячена робота, яка базується на вивченні проблеми пренатальної діагностики з позиції сучасної клінічної протеогеноміки. Наведені у роботі данні свідчать про негайну необхідність змінити на підставі сучасних знань систему медичного нагляду за подружжям до запліднення, характер спостереження за вагітною; перейти на диспансерний догляд водночас за вагітною і її ненародженою дитиною, сприймаючи їх як єдину систему, побудовану за принципом «гальванічного елементу».
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/604
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної генетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гречанина Е.Я..pdf740,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.