Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5995
Title: Антибіотикорезистентність. Сучасний погляд на проблему та шляхи подолання.
Authors: Мінухін, Валерій Володимирович
Звягінцева, Тетяна Володимирівна
Keywords: антибіотикорезистентність
Staphylococcus aureus
Сandida albicans
гострий гнійний холангіт
Streptococcus pyogenes
Issue Date: 2014
Citation: Антибіотикорезистентність. Сучасний погляд на проблему та шляхи подолання : збірник тез міжкафедральної науково-практичної конференції студентів бакалаврату, присвяченної 210-й річниці з дня заснування ХНМУ та 85-й річниці з дня народження А. Я. Циганенка, Харків, 8 квітня 2014 р. / за заг. ред.: В. В. Мінухіна, Т. В. Звягінцевої. – Харків : ХНМУ, 2014. – 16 с.
Abstract: Антибіотикорезистентність основних збудників інфекційних за-хворювань є однією з найбільших проблем сучасної медицини. Вражає швидкість, з якою формується і розповсюджується стійкість мікрооргані-змів до антибактеріальних препаратів. Препарати, які ще декілька років тому були ефективними, сьогодні втрачають свої позиції й їх викорис-тання вимушено обмежується. Відомо, що рівні резистентності різних мікроорганізмів до різних антибактеріальних препаратів мають відмінно-сті залежно від регіону. Тому, насамперед, вкрай важливою є адекватна оцінка стану антибіотикорезистентності основних збудників до широко використовуємих антибактеріальних препаратів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5995
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сборник тез бакалавры 2014 .doc121 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.