Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5868
Title: Антропометричні предиктори дисліпідемії у хворих на гіпертонічну хворобу
Authors: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Keywords: гіпертонічна хвороба
дисліпідемія
антропометричні показники
Issue Date: Apr-2014
Citation: Кочубєй О. А. Антропометричні предиктори дисліпідемії у хворих на гіпертонічну хворобу / О. А. Кочубєй // Людина та ліки – Україна : тези доповідей VІІ Національного конгресу, Київ, 1-3 квітня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 27.
Abstract: Надмірна маса тіла та ожиріння є поширеними патологічними станами серед дорослого населення України і пов’язані з іншими хронічними захворюваннями, що включають гіпертонічну хворобу, цукровий діабет та дисліпідемію. Всі ці хвороби є ключовими модифікованими факторами ризику для інших захворювань, таких як серцево-судинні і ниркові захворювання. Раннє виявлення цих станів допоможе в стратегії їх контролювання. Мета дослідження: Оцінити взаємозв’язок антропометричного показника відношення окружності талії до зросту (Waist to Height Ratio WHtR) з показниками ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріали та методи дослідження: Було обстежено 73 пацієнти з гіпертонічною хворобою (ГХ) у віці від 40 до 69 років. Всім хворим було проведено комплексне клінічне обстеження з визначенням антропометричних показників (WHtR) та показників ліпідного обміну: загальний холестерин (ЗХС), фракцій ліпопротеїдів, тригліцериди (ТГ). Статистичний аналіз проводили методом непараметричної статистики. Для порівняння результатів використовували критерій Вілкоксона; критерії Колмогорова-Смірнова і Манна-Уїтні, медіанний тест. Для оцінки міри залежності використовували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Нульову гіпотезу відкидали при рівні достовірності (р<0,05). Результати. Обстежені пацієнти характеризувалися наступним показниками ліпідного метаболізму: ЗХС 5,67 (4,96- 7,11) ммоль/л, ТГ 2,75 (2,56-3,01) ммоль/л, ХС ЛПВЩ 0,98 (0,83-1,35) ммоль/л, ХС ЛПНЩ 3,51 (2,77-4,54) ммоль/л, ХС ЛПДНЩ 1,25 (1,16-1,36) ммоль/л, коефіцієнт атерогенності (КА) 4,57 (3,86-5,51). Згідно з отриманими результатами, серед обстежених хворих на ГХ ожиріння, за критерієм WHtR ≥0,5, було виявлено у 86%, дисліпідемію, за рівнем ЗХС, виявлено у 73% обстежених. Виявлений достовірний кореляційний зв’язок між WHtR та ЗХС (R=0,42; р<0,05), у хворих ГХ. Висновки. Перебіг ГХ супроводжується дисліпідемією, що характеризується підвищенням рівню ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ і зниженням рівню ХС ЛПВЩ. Виявлено достовірний взаємозв’язок між WHtR та ЗХС у хворих на ГХ, що є ще одним підтвердженням клінічного значення даного показника та обґрунтовує його використані як рутинного скринінгу у виявленні ожиріння, цукрового діабету та загального кардіометаболіческого ризику.
Description: Надмірна маса тіла та ожиріння є поширеними патологічними станами серед дорослого населення України і пов’язані з іншими хронічними захворюваннями, що включають гіпертонічну хворобу, цукровий діабет та дисліпідемію. Всі ці хвороби є ключовими модифікованими факторами ризику для інших захворювань, таких як серцево-судинні і ниркові захворювання. Раннє виявлення цих станів допоможе в стратегії їх контролювання. Мета дослідження: Оцінити взаємозв’язок антропометричного показника відношення окружності талії до зросту (Waist to Height Ratio WHtR) з показниками ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріали та методи дослідження: Було обстежено 73 пацієнти з гіпертонічною хворобою (ГХ) у віці від 40 до 69 років. Всім хворим було проведено комплексне клінічне обстеження з визначенням антропометричних показників (WHtR) та показників ліпідного обміну: загальний холестерин (ЗХС), фракцій ліпопротеїдів, тригліцериди (ТГ). Статистичний аналіз проводили методом непараметричної статистики. Для порівняння результатів використовували критерій Вілкоксона; критерії Колмогорова-Смірнова і Манна-Уїтні, медіанний тест. Для оцінки міри залежності використовували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Нульову гіпотезу відкидали при рівні достовірності (р<0,05). Результати. Обстежені пацієнти характеризувалися наступним показниками ліпідного метаболізму: ЗХС 5,67 (4,96- 7,11) ммоль/л, ТГ 2,75 (2,56-3,01) ммоль/л, ХС ЛПВЩ 0,98 (0,83-1,35) ммоль/л, ХС ЛПНЩ 3,51 (2,77-4,54) ммоль/л, ХС ЛПДНЩ 1,25 (1,16-1,36) ммоль/л, коефіцієнт атерогенності (КА) 4,57 (3,86-5,51). Згідно з отриманими результатами, серед обстежених хворих на ГХ ожиріння, за критерієм WHtR ≥0,5, було виявлено у 86%, дисліпідемію, за рівнем ЗХС, виявлено у 73% обстежених. Виявлений достовірний кореляційний зв’язок між WHtR та ЗХС (R=0,42; р<0,05), у хворих ГХ. Висновки. Перебіг ГХ супроводжується дисліпідемією, що характеризується підвищенням рівню ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ і зниженням рівню ХС ЛПВЩ. Виявлено достовірний взаємозв’язок між WHtR та ЗХС у хворих на ГХ, що є ще одним підтвердженням клінічного значення даного показника та обґрунтовує його використані як рутинного скринінгу у виявленні ожиріння, цукрового діабету та загального кардіометаболіческого ризику.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5868
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КочубєйОА_тези.doc24,5 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.