Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5465
Title: Ультразвукове дослідження в діагностиці кардіальних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу
Authors: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Keywords: гіпертонічна хвороба
Issue Date: 14-Jan-2014
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Кочубєй О.А. Ультразвукове дослідження в діагностиці кардіальних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу / О.А. Кочубєй // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2014. – С. 74.
Abstract: Мета роботи полягає у визначенні чутливості ультразвукового дослідження в діагностиці кардіальних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) та цукровий діабет (ЦД) 2 типу. Матеріали та методи. Було обстежено 103 пацієнта у віці від 40 до 69 років. Всім хворим було проведене комплексне клінічне та інструментальні обстеження серця (електрокардіографічне та ехокардіографічне (ЕхоКГ)) за загальновизнаною методикою. Статистичний аналіз проводили методом непараметричної статистики. Результати представлені у вигляді Ме (Q25-Q75), де Ме – медіана (50-й процентіль), Q25 і Q75 – 25-й і 75-й процентілі. Результати. Хворі на ГХ були розподілені на 3 групи залежно від наявності порушень вуглеводного обміну. До групи 1 увійшли 39 хворих (31,9 %) ГХ без глюкометаболічних порушень. У групу 2 включено 34 хворих (36,2 %) ГХ з предіабетом. Групу 3 склали 30 хворих (31,9 %) ГХ з супутнім ЦД 2 типу. За даними електрокардіографічного обстеження виявлено, що 100% хворих групи 1, 2 та 3 мали гіпертрофію лівого шлуночка (ГЛШ). За результатами ЕхоКГ у групі 1 у 47,74% хворих була діагностовано ГЛШ. У групі 2 виявлено максимальну частоту ГЛШ, а саме – 68,75 %. У групі 3 хворих на ГХ з ЦД 2 типу 60,00 % хворих мали ГЛШ. Висновки. За отриманими результатами ультразвукове дослідження в діагностиці кардіальних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу демонструє прийнятний рівень чутливості та специфічності у виявлені гіпертрофії лівого шлуночка, а також дозволяє диференціювати тип геометрії лівого шлуночка.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5465
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КочубейОА.doc23,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.