Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5298
Title: Етапні втручання при лікуванні хворих на злоякісні пухлинні захворювання гепатопанкреатодуоденальної ділянки, що ускладнені гострою механічною жовтяницею
Authors: Бойко, Валерій Володимирович
Криворучко, Ігор Андрійович
Гончарова, Наталя Миколаївна
Тесленко, Миколай Миколайович
Тарабан, Ігор Анатолійович
Keywords: пухлини гепатопанкреатодуоденальної ділянки
механічна жовтяниця
діагностика
хірургічне лікування
Issue Date: 2013
Citation: Етапні втручання при лікуванні хворих на злоякісні пухлинні захворювання гепатопанкреатодуоденальної ділянки, що ускладнені гострою механічною жовтяницею / В. В. Бойко, І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 4 (61). – С. 8-11.
Abstract: Проаналізовано результати лікування 215 хворих у віці від 43 до 91 року із захворюваннями гепатопанкреатодуо-денальної ділянки. МалоІнвазивні ендоскопічні, черезшкірні черезпечінкові та лагтапаротомні (з міні-доступу) декомпресійні втручання ефективні у відновленні жовчовідтоку при обструкції біліарної системи на тлі раку гепатопанкреатоду-оденальної ділянки. Ці методики дозволяють досить швидко ліквідувати механічну жовтяницю й холангіт, дають можливість проводити хірургічні втручання у найбільш сприятливих умовах, особливо при хронічних жовтяницях у плановому порядку, а у хворих літнього віку та з важкою супутньою патологією можуть слугувати альтернативою хірургічному лікуванню. При гострій жовтяниці та компенсованому стану хворого можливо проведення радикальних хірургічних втручань без попередньої декомпресії жовчовивідних шляхів. Післяопераційні ускладнення виникли у 20,5 % больних, летальність склала 3,3 %
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5298
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tmpF48C.pdf166,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.