Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5260
Title: Біохімічні крітерії синдрому затримки розвитку плода
Authors: Макаренко, Михаил Васильевич
Макаренко, Михайло Васильович
Mаkarenko, Michail
Keywords: синдром задержки развития плода
синдром затримки розвитку плода
Issue Date: 2013
Citation: Макаренко М.В. Біохімічні крітерії синдрому затримки розвитку плода / М.В. Макаренко // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : сборник научных трудов конференции с международным участием, Харьков, 4 октября 2013 г. – Харків, 2013. – С. 108-113.
Abstract: Обстежено 35 вагітних (основна група) у 36-39 тижнів з асиметричною формою ЗРП, що розвилася на тлі субкомненсованої і декомпенсованої плацентарної недостатності та їх немовлят та 20 здорових вагітних (контрольна група). Проведене дослідження дозволило встановити, що гіпоксія сприяє інтенсифікації ПОЛ та приводить до зниження антиоксидантного захисту організму. Це обумовлює формування ЗРП. Показники крові (рівня молочної кислоти, глюкози, МДА, ЗАА) можуть використовуватися для діагностики цього синдрому й обґрунтування корекції виявлених порушень.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5260
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства та гінекології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_10_04_Харьков_Макаренко2.pdf546,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.