Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5176
Title: Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на функціональний стан ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу
Authors: Ковальова, Ольга Миколаївна
Герасимчук, Ніна Миколаївна
Сафаргаліна-Корнілова, Надія Асхатівна
Keywords: ендотеліальна (e-NOS) синтаза
індуцибельна (i-NOS) NO-синтаза
Issue Date: 15-Nov-2013
Citation: Ковальова О. М. Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на функціональний стан ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу / О. М. Ковальова, Н. М. Герасимчук, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова // Нове у медицині сучасного світу : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 15-16 листопада 2013 р. – Львів, 2013. – C. 36–37.
Abstract: Гіпертонічна хвороба (ГХ) залишається актуальною проблемою кардіології в зв’язку з значною поширеністю та розвитком ураження органів-мішеней. Дослідження синтезу і метаболізму оксиду азоту на підставі вивчення активності ендотеліальної (e-NOS) та індуцибельної (i-NOS) NO-синтаз в сирова-тці крові пацієнтів на ГХ з надлишковою масою тіла та ожирінням. 1. Зниження активності e-NOS в групах пацієнтів на ГХ з надлишковою масою тіла та супутнім ожирінням свідчить про дисфункцію ендотелію. У хворих на ГХ з надмірною масою тіла та ожирінням спостерігається активація оки-слювального метаболізму L-аргініну зі зміною співвідношення NO-синтаз, що проявляється зниженням активності ендотеліальної ізоформи та експресією індуцібельної-NO-синтази. 2. Отримані під час дослідження дані про те, що підвищення рівня маси ті-ла, як самостійний чинник, може негативно впливати на стан судинного ендо-телію, спричиняти пресорні ефекти та сприяти розвиткові ГХ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5176
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Львов осень 2013.doc29,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.