Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5149
Title: Роль неоптерина у розвитку ускладнень стабільної стенокардії у хворих з супутнім ожирінням
Authors: Габісонія, Тамара Несторівна
Keywords: неоптерин
стабильная стенокардия
ожирение
Issue Date: Nov-2013
Citation: Габісонія Т. Н. Роль неоптерина у розвитку ускладнень стабільної стенокардії у хворих з супутнім ожирінням / Т. Н. Габісонія // Развитие науки в ХХI веке: сборник докладов медународной конференции, Донецк, 16 ноября 2013 г. – Донецк : Научно-информационный центр "Знание", 2013 – С. 161-164.
Abstract: Рівень неоптерина у хворих на стабільну стенокардію з супутнім ожирінням на 49,2% був вищий, ніж у контрольній групі, а у другій групі склав 11,1±0,43 нмоль/л, що було достовірно вище, ніж у групі контролю на 53,2%, це може свідчити про активацію процесів імунного запалення у хворих на стабільну стенокардію не залежно від наявності ожиріння. 2. По мірі зростання функціонального класу стабільної стенокардії відмічалось достовірне підвищення цього показника, що свідчить про активацію клітинної імунної відповіді та дозволяє розцінювати неоптерин, як маркер розвитку та прогресування стабільної стенокардії, внаслідок розвитку імунного запалення. 3. На тлі збільшення стенозу за рахунок атеросклеротичної бляшки встановлені за даними мультиспіральної комп'ютерної коронарографії, відбувалось достовірне підвищення неоптерина , що вказує на взаємозв'язок ступеня виразності та розповсюдженості атеросклеротичного ураження судин та рівня неоптерина, це в свою чергу дозволяє розглядати підвищення рівня неоптерина, як маркер ризику розвитку ускладнень стабільних форм ІХС, що підтверджується отриманими кореляційними зв'язками.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5149
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Донецк ноябрь 2013.doc63 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.