Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4946
Title: Сучасна концепція лікування гострих лобітів у дітей
Authors: Давиденко, Наталія В’ячеславівна
Keywords: лобіт
бронхоскопія
бронхолітики
внутрішньоорганний електрофорез
антибіотики
lobitis
bronchoscopy
bronchodilator
intraorganic electrophoresis
antibiotics
Issue Date: 2013
Citation: Давиденко Н. В. Сучасна концепція лікування гострих лобітів у дітей / Н. В. Давиденко // Хірургія дитячого віку. - 2013. - № 1. - С. 59-63.
Abstract: Мета роботи — розробка ефективного комплексу лікування лобітів. Матеріали та методи. В основу роботи покладено результати лікування лобітів у 33 дітей, які перебували на лікуванні в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні № 1 у період із 2008 по 2012 pp. Серед хворих було: дівчаток — 18 (55 %), хлопчиків — 15 (45 %); дітей до 3 років — 13 (41 %), від 3 до 6 років — 7 (22 %), віком 6—9 років — 6 (13 %) дітей, 9—12 років — 2(7 %), 12—15 років — 3 (10 %), 15—18 років — 2 (7 %).' Важкий загальний стан був у 24 (72 %) хворих, середньої тяжкості — у 9 (28 %). Терміни до надходження дітей у стаціонар коливалися від 2 до 9 діб. Найчастіше діагностували гострий лобіт верхньої частки правої легені — 16 (48 %) випадків, середньої частки правої легені — 6 (18 %) випадків, нижньої частки справа — 5 (15 %), нижньої частки лівої легені — 4 (13 %), верхньої частки лівої легені — 1 (3 %), білобіт (середньої та нижньої частки справа) був у 1 (3 %) випадку. Основну групу склали 15 (45 %) дітей, контрольну — 18 (55 %). Результати та обговорення. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки та бактеріологічне дослідження застосовувались у 33 (100 %) хворих. Бактеріологічне дослідження показало, що найчастіше в асоціаціях' бактерій зустрічались Staphylococcus epidermidis (32 %), Streptococcus pneumonia (23 %) Staphylococcus aureus (15 %), Enterococcus (11 %), Candida albicans (10 %), Streptococcus viridans (9 %). Регресі рентгенологічних виявів у дітей основної групи в середньому спостерігалась на 12 добу лікування, ) хворих контрольної групи — на 16 добу. Висновки. Розроблений та впроваджений лікувальний комплекс у хворих на лобіт сприяв швидкому регресу запального процесу в легенях, що демонструється рентгенологічно вже через 2 доби від початку лікування, запобігав розвитку суто деструктивних форм гострої деструктивної пневмонії.The aim was to work out an effective treatment method for children with acute lobititis. Materials and methods. 33 children were treated and analyzed at Kharkiv regional paediatric hospital in a period of 2008—2012. Patients included 18 (55 %) girls and 15 (45 %) boys: 13 (41 %) children aged up to 3 years, 7 (22 %) children aged 3—6 years, 6 (13 %) children — 6—9 years, 2 (7 %) children — 9—12 years, 3 (10 %) children — 12—15 years, 2 (7 %) children — 15—18 years. Severe condition was registered in 24 (72 %) patients, medium condition in 9 (28 %) patients. The period before hospitalization varied from 2 to 9 days. The right lung upper lobitis was observed in 16 (48 %) cases, the right lung medium lobitis in 6 (18 %) patients, the right lung lower lobitis in 5 (15 %), the left lung lower lobe in 4 (13 %), left lung upper lobitis — in 1 (3 %) case, bilobitis (the right lung medium and lower lobe) — in 1 (3 %) patient. The main group included 15 children, the control group — 18 (55 %) patients. Results and discussion. X-ray thorax examination, bacteriological research were carried out in 33 (100%) patients. Staphylococcus cpidertnidis (32 %), Streptococcus pneumonia (23 %), Staphylococcus aureus (15 %), Enterococcus (11 %), Candida albicans (10 %), Streptococcus viridans (9 %) were the most frequently met in bacterial association. An acute lobitis X-ray signs regression occurred on 12-th day of treatment in the main group and on 16-th day in patients of control group. Conclusions. Developed and implemented medical complex lead to the rapid lung inflammation regression (as registered by X-ray after 2 days of treatment) and prevented the destructive forms of pneumonia development.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4946
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.