Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4692
Title: Зв'язок фактору некрозу пухлин-α та інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням
Authors: Гопцій, О.В.
Зелена, І.І.
Степанова, О.В.
Keywords: активність ФНП-α
артеріальна гіпертензія
ожиріння
інсулінорезистентність
Issue Date: Nov-2013
Citation: Гопцій О. В. Зв'язок фактору некрозу пухлин-α та інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням / О. В. Гопцій, І. І. Зелена, О. В. Степанова // Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 7 листопада 2013 р. / Національний Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України, Харківський національний медичний університет [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 74.
Abstract: У хворих на АГ з наявністю ІР встановлено більш виражене підвищення артеріального тиску, рівня ФНП-α та більш щільний кореляційний зв’язок між рівнем ФНП- α та індексом НОМА у порівнянні з пацієнтами без ІР.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4692
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гопций.pdf212,98 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.