Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4554
Title: Дослiдження впливу препарату «Фларосукцин» на морфологiчну структуру нирок за умов розвитку експериментальної ниркової недостатностi
Authors: Деєва, Тетяна Володимирівна
Деева, Татьяна Владимировна
Deyeva, Tatiana
Єрмоленко, Т. І.
Ермоленко, Т. И.
Ermolenko, Т. І.
Отрішко, І. А.
Отришко, И. А.
Otrishko, І. А.
Keywords: Фларосукцин
Фларосукцин
Flarosuktsyn
Фитолізин
Фитолизин
Fytolyzyn
експериментальна ниркова недостатність
экспериментальная почечная недостаточность
морфологічна структура
морфологическая структура
Issue Date: 2013
Citation: Деєва Т. В. Дослiдження впливу препарату «Фларосукцин» на морфологiчну структуру нирок за умов розвитку експериментальної ниркової недостатностi / Т. В. Деєва, Т. І. Єрмоленко, І. А. Отрішко // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 57-60.
Abstract: У статтi наведено результати вивчення впливу препарату «Фларосукцин» на морфологiчну структуру нирок щурiв за умов експериментальної ниркової недостатностi. Пiд час дослiдження показано, що пiд впливом нефротоксичного етиленглiколю у тварин розвивається стiйка виражена патологiя нирок, до якої залучаються всi вiддiли нефрону та iнтерстицiю. Лiкувально-профiлактичне застосування препарату «Фларосукцин» у дозi 2,0 мл/кг чинить виражений протекторний та лiкувальний ефект, що не поступається препарату порiвняння «Фiтолiзину». Отриманi результати обумовлюють перспективнiсть дослiджуваного об’єкта, як потенцiйного нефропротекторного засобу при застосуваннi у пацiєнтiв з нирковою недостатнiстю на фонi каменеутворення.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4554
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57_60.pdf522,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.