Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4474
Title: Роль генетических факторов в оценке кардиоваскулярного риска у пациентов с сочетанным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита
Authors: Железнякова, Н.М.
Кишеня, М.С.
Keywords: хроническое обструктивное заболевание легких
ген ангиотензиногена
хронический панкреатит
Issue Date: 2013
Citation: Железнякова Н. М. Роль генетических факторов в оценке кардиоваскулярного риска у пациентов с сочетанным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита / Н. М. Железнякова, М. С. Кишеня // Український терапевтичний журнал. - 2013. - № 1. - С. 34-39.
Abstract: У статті представлено результати дослідження генетичних маркерів кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з ізольованим хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та в разі його поєднання із хронічним панкреатитом. Виявлено, що при коморбідній патології достовірно частіше спостерігаються патологічні генотипи: D/D гена АПФ і Т/Т поліморфізму М235Т гена ангіотензиногену. Виявлено асоціацію вказаних генних мутацій із тяжкістю перебігу коморбідної патології, а саме ступенем ХОЗЛ та зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. Отримані дані дають підстави припустити наявність підвищеного кардіоваскулярного ризику в цієї категорії хворих.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4474
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
utj36itherapyi1i2013i06.pdf169,6 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.