Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4306
Title: Метаболізм фактору некрозу пухлин –α при атопічному дерматиті у дітей
Other Titles: Метаболизм фактора некроза опухолей –α при атопическом дерматите у детей
A tumor necrosis factor- α metabolism in children suffering from an atopic dermatitis
Authors: Клименко, Вікторія Анатоліївна
Keywords: фактор некрозу пухлин-α
атопічний дерматит
фактор некрозу пухлин-α
Issue Date: 2007
Citation: Клименко В. А. Метаболізм фактору некрозу пухлин –α при атопічному дерматиті у дітей / В. А. Клименко // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2007. – Вип. 16, кн. 3. – С. 147–151.
Abstract: Досліджені особливості метаболізму фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α) у дітей, що страждають на атопічний дерматит. Відмічено вірогідне підвищення рівня ФНП-α як у періоді загострення (290,76± 81,87пкг/мл), так і у періоді ремісії (234,26 ±64,86 пкг/мл) атопічного дерматиту у порівнянні з контрольною групою (59,99±28,3пкг/мл). При аналізі кореляційних зв‘язків рівня ФНП-α з показниками імунного статуту І та ІІ рівнів встановлені негативні кореляційні зв‘язки з рівнями IgA (R=-0,34), ЦІК (R =-0,26), CD14 (R=-0,17); позитивні – з CD20 (R=0,22), CD8 (R=0,19), фагоцитозом (R=0,17)
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4306
ISSN: 966-391-018-6.
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики педіатрії № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.