Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4188
Title: Изменение содержания в крови нейроспецифического белка при различных сроках беременности
Authors: Аралов, Олег Николаевич
Аралов, Олег Миколайович
Aralov, Oleg
Плахотная, Ирина Юрьевна
Плахотна, Ірина Юріївна
Plakhotnaja, Irina
Keywords: вагітність
нейроспецифічна енолаза
NSE
беременность
нейроспецифическая энолаза
Issue Date: 2013
Citation: Аралов О.Н. Изменение содержания в крови нейроспецифического белка при различных сроках беременности / О.Н. Аралов, И.Ю. Плахотная // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии : сборник научных трудов конференции с международным участием, Харьков, 4 октября 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 12-17.
Abstract: Визначено рівень NSE антигенів (нейроспецифічна енолаза) у сироватці крові у невагітних здорових жінок та жінок з фізіологічним перебігом вагітності у різних термінах. Доведено, що концентрація нейроспецифічних антигенів (NSE ) у вагітних з фізіологічним перебігом перебуває в прямій залежності від терміну вагітності. Особливо високий рівень NSE виявлений при терміні вагітності , перевищуючій 22 тижні.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4188
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства та гінекології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_10_04_Харьков_Аралов_Плахотная.pdf554,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.