Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4098
Title: Контроверсії в діагностиці метаболічного синдрому у дітей
Authors: Чайченко, Тетяна Валеріївна
Keywords: метаболічний синдром
діти
кардіоваскулярний ризик
Issue Date: 2013
Citation: Чайченко Т. В. Контроверсії в діагностиці метаболічного синдрому у дітей / Т. В. Чайченко // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 3, ч.1. – С. 159–162.
Abstract: Для поліпшення якості діагностики метаболічного синдрому з метою своєчасної детекції кардіоваскулярного ризику у 141 підлітків з розподілом на групи згідно із перцентільним значенням індексу маси тіла з урахуванням стандартних відхилень за критеріями ВООЗ проведений порівняльний аналіз діагностичної цінності критеріїв міжнародної діабетичної федерації для діагностики метаболічного синдрому у дітей та додаткових критеріїв для оцінки його компонентів за рекомендаціями відповідних спеціалізованих робочих груп. Встановлено, що кількість компонентів метаболічного синдрому збільшується пропорційно зростанню індексу маси тіла, при чому що рекомендовані IDF критерії є високо специфічними, але завищеними, що призводить до втрати їх чутливості з погіршенням прогностичної цінності негативного результату. В той же час діагностика дисглікемії, дисліпідемії та артеріальної гіпертензії за рекомендаціями відповідних профільних товариств сприяють підвищенню чутливості процедури скринінгу пацієнтів з групи потенційно високого кардіоваскулярного метаболічного ризику.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4098
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.