Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3907
Title: Поліморфізм I/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію, що асоційована з цукровим діабетом 2 типу
Authors: Ковальова, Ольга Миколаївна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Кулікова, Марія Валеріївна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
Issue Date: Mar-2013
Citation: Ковальова О. М. Поліморфізм I/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію, що асоційована з цукровим діабетом 2 типу / О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, М. В. Кулікова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Дванадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 14-15 березня 2013 р.) / ДУ Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 67–68.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3907
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Данилчит2013.doc29,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.