Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3906
Title: Особливості антропометричних показників, компонентів ренін-ангіотензинової ситеми, рівнів цитокінів та показників вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу
Authors: Кулікова, Марія Валеріївна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
Issue Date: 16-May-2013
Citation: Кулікова М. В. Особливості антропометричних показників, компонентів ренін-ангіотензинової ситеми, рівнів цитокінів та показників вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу / М. В. Кулікова, Т. В. Ащеулова // Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої Дню науки, Харків, 16 травня 2013 р. / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 111-112.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3906
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
молспец2013.docx18,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.