Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3338
Title: Адипоцитокінова дисфункція у хворих на стабільну стенокардію та ожиріння
Authors: Габісонія, Тамарі Несторівна
Issue Date: Apr-2013
Citation: Габісонія Т. Н. Адипоцитокінова дисфункція у хворих на стабільну стенокардію та ожиріння / Т. Н. Габісонія // Щорічні терапевтичні читання: Лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої, 25-26 квітня 2013 р., Харків / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харківський національний медичний універстет [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 69.
Abstract: У результаті досліджень були отримані наступні результати: у хворих усіх груп визначались достовірні зміни показників гормонів жирової тканини, а саме відбувалося зниження рівню адипонектину та підвищення рівнів вісфатину у порівнянні з контрольною групою ( р < 0,05). Ожиріння ускладнювало перебіг стабільної стенокардії, про що свідчить ще більше зниження рівня адипонектину (1 групи в 4,8 разів у порівнянні с контрольною групою ) та підвищення рівнів вісфатину (у 1-й группі на 20%) ( р < 0,05). Висновки: 1. У хворих зі стабільною стенокардією та супутнім ожирінням відзначається достовірне підвищення рівню вісфатину та зниження адипонектину. 2. Рівень вісфатину підвищується у хворих з супутнім ожирінням в порівнянні з хворими без метаболічних порушень та контрольною групою, що свідчить про можливість цього адипокіну бути предиктором виникнення метаболічних порушень
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3338
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Габисония Т.Н. тези.doc26 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.