Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2813
Title: Застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов як реалізація основних дидактичних принципів
Authors: Петрова, Ольга Борисівна
Попова, Наталія Олександрівна
Акавець, Ігор Володимирович
Keywords: інтернет-ресурси
ефективність навчання
ншомовна лінгвістична та комунікативна компетенції
интернет-ресурсы
эффективность обучения
иноязычная лингвистическая и коммуникативная компетенции
internet resources
training efficiency
foreign linguistic and communicative competence
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ВД “ІНЖЕК”
Citation: Петрова О.Б. Застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов як реалізація основних дидактичних принципів / О. Б. Петрова, Н. О. Попова, І. В. Акавець // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : збірник статей III Міжнародної наукової конференції, Харків, 17-19 травня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 78-87.
Abstract: Цілеспрямоване й кваліфіковане застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов значно підвищує ефективність навчального процесу і забезпечує формування чужомовної лінгвістичної та комунікативної компетенцій слухача, що зрештою реалізує основні дидактичні принципи.
Целенаправленное и квалифицированное использование интернет-ресурсов в обучении иностранным языкам значительно повышает эффективность учебного процесса, обеспечивая формирование лингвистической и коммуникативной компетенций учащегося.
Purposeful and expert usage of internet resources in teaching foreign languages improves significantly efficiency of training and provides foreign linguistic and communicative competence.
Description: Стаття
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2813
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАСТОС~1.PDF297 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.