Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27348
Title: Активність каспази-1 та ферментів глутатіонової ланки антиоксидантної системи у осіб молодого віку з коморбідністю гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту
Authors: Пасієшвілі, Тамара Мерабівна
Keywords: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
автоімунний тиреоідит
каспаза-1
антиоксидантна система
Issue Date: 2020
Citation: Пасієшвілі Т. М. Активність каспази-1 та ферментів глутатіонової ланки антиоксидантної системи у осіб молодого віку з коморбідністю гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту / Т. М. Пасієшвілі // Вісник морської медицини. – 2020. – № 3 (88). – С. 30–34.
Abstract: На теперішній час у великих містах нашої країни сформувався прошарок суспільства - студентство – особи молодого віку з несприятливою тенденцією до виникнення великої кількості захворювань внутрішніх органів. Їх формування пов’язують з предикторами, серед яких розглядають: велику скупченість молоді, хронічний стрес, порушення часу прийому та якості їжі, ненормований робочий день та неділю, розумові навантаження тощо [1, 2]. Так, серед хвороб внутрішніх органів у таких осіб доволі часто зустрічаються гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) та автоімунний тиреоїдит (АІТ). За статистичними викладками ГЕРХ є найпоширенішим кислотозалежним захворюванням шлунково-кишкового тракту та зустрічається у 20-40 % населення світу, та майже у 20 % залишається недіагностованим [3, 4]. Balmus I.M. та співавт. в своїй роботі показали, що більш ніж 40 % студентів відмічаються зміни в шлунково-кишкових проявах під час стресових періодів (заліки, екзамени).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27348
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник морської медицини.pdf433,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.