Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25804
Title: Діагностичне значення гомоцистеїну та резистину у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом 2 типу
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Власенко, Андрій Володимирович
Огнєва, Олена Валентинівна
Keywords: гомоцистеїн
резистин
неалкогольна жирова хвороба печінки
цукровий діабет 2 типу
Issue Date: 2020
Citation: Журавльова Л. В. Діагностичне значення гомоцистеїну та резистину у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом 2 типу / Л. В. Журавльова, А. В. Власенко, О. В. Огнєва // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Дев'ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 27–28 лютого 2020 року / Міністерство охорони здоров'я України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Харків, 2020. – С. 62–64.
Abstract: Неалкогольна жирова хвороба печінки – захворювання, що характеризується наявністю жировой інфільтрації печінки, за відвідсутністю зловживання алкоголем, верифіковані за даними візуальних тестів або даних гістологічних досліджень. Неалкогольна жирова хвороба печінки може бути самостійною патологогією, але в більшості випадків це захворювання асоційоване з ожирінням і інсулінорезістентністю.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25804
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА РЕЗИСТИНУ.pdf303,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.