Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25795
Title: Єдиний навчально-інформаційний простір на прикладі роботи сайту клінічної кафедри
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Сікало, Юлія Костянтинівна
Цівенко, Оксана Іванівна
Лопіна, Наталія Андріївна
Keywords: інформаційні технології
веб-сайт
інтерактивні веб-технології
moodle
Issue Date: 2020
Citation: Єдиний навчально-інформаційний простір на прикладі роботи сайту клінічної кафедри / Л. В. Журавльова, Ю. К. Сікало, Н. А. Лопіна, О. І. Цівенко // Студентоцентрований навчальний процес, як запорука забезпечення якості вищої медичної освіти : LIII навчально-методична конференція ХНМУ, Харків, 29 січня 2020 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – Вип. 10. – С. 57–60.
Abstract: Підвищення ефективності та результативності професійної підготовки висококваліфікованого спеціаліста під час навчання у медичному виші є нагальною проблемою з огляду на зростаючу конкурентність серед університетів в умовах сучасного реформування системи освіти. Зважаючи на це, студентоцентрований підхід у навчальному процесі є успішною освітньою моделлю, що орієнтована на особистість того, хто навчається, на її активну участь у саморозвитку, отриманні якісних знань і професійних умінь.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25795
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єдиний інформаційн-освітній простір_сайт.pdf226,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.