Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25794
Title: Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації
Authors: Жерновникова, Оксана Анатоліївна
Перетяга, Людмила Євгенівна
Ковтун, Анна Володимирівна
Кордубан, Марина Валеріївна
Наливайко, Олексій Олексійович
Наливайко, Наталія Анатоліївна
Keywords: цифрова компетентність
освітній процес
майбутній педагог
концепція
технологія
засоби
гейміфікація
педагогічний експеримент
Issue Date: 2020
Publisher: Київ
Citation: Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації [Електронний ресурс] / О. А. Жерновникова, Л. Є. Перетяга, А. В. Ковтун, М. В. Кордубан, О. О. Наливайко, Н. А. Наливайко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2020. – Том 75, № 1. – С. 170–185. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3036.
Abstract: У статті проведено науковий аналіз суті понять «цифрова підготовка майбутнього педагога», «цифрова компетентність», «гейміфікація освіти». Доведено, що одним із чинників, які сприяють ефективному розвитку освітнього процесу сучасного закладу вищої освіти, є формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації, оскільки в освіті передує нова ідеологія, заснована на «гейміфікації» та «діджіталізаціі» освіти, де на зміну традиційним педагогам приходять «ігропедагоги», «координатори онлайн-платформ і освітніх траєкторій». Визначено, що результатом формування цифрової підготовки майбутніх учителів є сформована цифрова компетентність, складником якої є мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний компоненти. Для перевірки сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації за визначеними критеріями (мотиваційний, когнітивний, рефлексивно-коригувальний) описано методи дослідження. Результати проведеного анкетування, тестування й опитування дали підстави констатувати переважно середній та низький рівні сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. На основі отриманих результатів теоретично обґрунтовано та розроблено технологію формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації, яку реалізовано на таких етапах: професійно-мотиваційний, змістово-діяльнісний, рефлексійно-корегувальний. Розроблену технологію було реалізовано за таких умов: інтеграція засобів гейміфікації в процес підготовки майбутніх учителів під час опрацювання навчальної інформації; застосування організаційно-технічних заходів і методів забезпечення інформаційної безпеки при роботі з цифровими освітніми технологіями; відбір найбільш ефективних цифрових освітніх технологій; застосування освітніх платформ для розроблення цифрових навчальних проектів. У статті засобами гейміфікації, які були спрямовані на формування цифрової компетентності майбутніх учителів, було обрано такі мобільні додатки, які використовуються в освітньому процесі: DuoLingo, ClassDojo, Coursera, Brainscape, Socrative 101. Експериментальне впровадження розробленої технології вказує на позитивні результати сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25794
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра української мови, основ психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3036-Текст статті-15160-2-9-20200205.doc672,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.