Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25064
Title: Ко-інфекція ВІЛ/ТБ у структурі захворюваності на легеневу патологію у ВІЛ-позитивних осіб за матеріалами медичного архіву Обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова за період 2013-2017 рр.)
Authors: Цико, Олена Володимирівна
Keywords: ВІЛ-інфекця
туберкульоз
ко-інфекція
туберкульоз
Issue Date: 2019
Citation: Цико О. В. Ко-інфекція ВІЛ/ТБ у структурі захворюваності на легеневу патологію у ВІЛ-позитивних осіб за матеріалами медичного архіву Обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова за період 2013-2017 рр.) / О. В. Цико // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2 (37). – С. 78–84.
Abstract: Мета роботи — визначити частоту випадків ко-інфекції ВІЛ/ТБ у структурі захворюваності на легеневу патологію, описати клініку та діагностичні особливості ВІЛ-асоційованого туберкульозу залежно від рівня імуносупресії й виділити труднощі ранньої діагностики туберкульозу у ВІЛ-по- зитивних осіб, що лікувалися в Обласній клінічній інфекційній лікарні (ОКІЛ) у період 2013—2017 рр. Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз даних медичного архіву ОКІЛ м. Харкова за період 2013—2017 рр. Проаналізовано 78 історій хвороб ВІЛ-інфікованих, госпіталізованих з патологією легень, остаточним діагнозом в яких був туберкульоз. Визначено інформативність стандартних методів діагнос- тики туберкульозної інфекції у ВІЛ-позитивних у стаціонарі ОКІЛ. Статистичну обробку даних прово- дили за методами варіаційної та кореляційної статистики із застосуванням програмного забезпечення. Результати та обговорення. Виявлено чотирикратне зростання за досліджуваний період кількості випадків туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих, що зверталися в стаціонар ОКІЛ. Всі вони були пра- цездатного віку, переважали чоловіки. 56 % хворих мали в минулому наркотичну залежність, 33 % — вживали алкоголь, 77 % — курили. Лише 15 % пацієнтів отримували антиретровірусну терапію. Основ- ними клінічними виявами були лихоманково-інтоксикаційний синдром, синдром мукоциліарної недо- статності та осередкового ущільнення легеневої тканини. Найінформативнішим методом стандартної діагностики туберкульозу виявився культуральний (54 %). Рентгенологічний метод був інформативним у 27 % випадків. Висновки. Збільшення кількості випадків туберкульозу на тлі ВІЛ, недостатнє охоплення ВІЛ- позитивних осіб антиретровірусною терапією та низька інформативність стандартних методів діагнос- тики мікобактеріальної інфекції у ВІЛ-інфікованих спонукає до винайдення нових або удосконалення наявних методик. Усі хворі з ураженням легень на тлі ВІЛ до підтвердження туберкульозу перебувають у стаціонарі ОКІЛ, не отримуючи етіотропного лікування та наражаючи на небезпеку інфікування мікобактерією туберкульозу інших пацієнтів з імунодефіцитом і медичний персонал.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25064
ISSN: 2220-5071
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цико180312-399632-2-PB.pdf131,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.