Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2422
Title: Поліморфізм I/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію
Authors: Куликова, Марія Валеріївна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Issue Date: 2012
Citation: Кулікова М. В. Поліморфізм I/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію / М. В. Кулікова, Т. В. Ащеулова // Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб : матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Харків, 25 жовтня 2012 р. / ХНМУ. – Харків, 2012. – С. 24–25.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2422
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Куліковатези.docx13,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.