Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22858
Title: Морфологічні зміни прищитоподібних залоз та тимуса щурів після корекції індукованої імуносупресії
Authors: Єрохіна, Вікторія
Авілова, Ольга
Keywords: Прищитоподібна залоза
Тимус
Щури
Ультраструктура
Ендокринний паратироцит
Імуносупресія
Імунокорекція
Issue Date: Mar-2019
Citation: Єрохіна В. В. Морфологічні зміни прищитоподібних залоз та тимуса щурів після корекції індукованої імуносупресії / В. В. Єрохіна, О. В. Авілова // Буковинський медичний вісник. - 2019. - Т. 23, №1 (89). – С. 39-46.
Abstract: Метою дослідження було вивчення особливостей електронно-мікроскопічної будови прищитоподібних залоз та тимусу щурів після корекції циклофосфамід-індукованої імуносупресії імунофаном. Матеріали і методи. Дослідження проведено на 24 щурах-самцях масою тіла 180±10 г. Тваринам експериментальної серії вводили циклофосфамід одноразово внутрішньом'язово у дозуванні 200 мг/кг. Імунокорекція досягалася введенням імунофану один раз на добу по 50 мкг/кг на 1, 3, 5, 7, 9 добу. Другу групу склали інтактні щури. Тварин виводили з експерименту на 3 та 30 добу після завершення введення препаратів. Вивчали ультраструктуру органів у щурів контрольної групи і після імуностимуляції. Результати. Виявлено, що на 3 добу після корекції індукованої іммуносупресії імунофаном для ядер паратироцитів характерна нерівна поверхня за рахунок глибоких інвагінацій ядерних мембран. В окремих клітинах визначається спорадичний пікноз ядер. Чисельність секреторних гранул зменшується, кількість глікогену та ліпідних капель збільшується. У тимусі спостерігаються характерні признаки акцидентальної інволюції. Через 30 днів після введення іммунотропних препаратів відзначається збільшення чисельності активних темних паратироцитів. В ядерцях виявлено переважання гранулярного компонента над фібрилярним. В цитоплазмі клітин присутні добре розвинені органели білкового синтезу. У кірковій речовині тимуса спостерігається збільшення кількості плазматичних клітин, відзначається відновлення популяції як лімфоїдних клітин, так і клітин мікрооточення, зокрема макрофагів. Висновки. На 3 добу після введення імунотропних препаратів в окремих клітинах прищитоподібних залоз виявляється зменшення чисельності секреторних гранул, пікноз ядер та глибокі інвагінації ядерних мембран. Використання імунокоректора призводить до розвитку органел білкового синтезу та збільшення чисельності секреторних гранул у цитоплазмі клітин на 30 добу після введення препаратів. У кірковій речовині тимусу спостерігається активна проліферація клітин. Динаміка змін електронно-мікроскопічного будови прищитоподібних залоз та тимусу щурів свідчить про високу реактивність органів у відповідь на введення імунотропних препаратів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22858
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Буковинский журнал_Єрохіна, Авілова.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.