Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2260
Title: Застосування препарату "Вабадин" ("Симвастатин") для корекції дисліпідемії у пацієнтів з високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень
Authors: Грунченко, М. М.
Несен, А. О.
Тверетінов, Олександр Борисович
Чернишов, Володимир Анатолійович
Keywords: цукровий діабет
ішемічна хвороба серця
гіпертонічна хвороба
дисліпопротеїдемія
симвастатин
Issue Date: Apr-2012
Citation: Застосування препарату вабадин (симвастатин) для корекції дисліпідемії у пацієнтів з високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень / М. М. Грунченко, А. О. Несен, О. Б. Тверетінов, В. А. Чернишов // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали науково-практичної конференції, Харків, 19-20 квітня 2012 р. / за ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Харків, 2012. – С. 60.
Abstract: Присутність Вабадину™ (симвастатину) 40 мг/добу у складі комбінованої терапії разом з антиангінальними і антигіпертензивними препаратами упродовж 8 тиж лікування сприяє зменшенню добової кількості больових і безбольових епізодів ішемії міокарда на 42,1 % (p < 0,05) і 37,0 % (p = 0,05), їх середньої тривалості на 48,4 % (p < 0,01) і 51,2 % (p < 0,05), відповідно, середнього часу сумарної ішемії міокарда за добу на 69,7 % (p < 0,05). Антиішемічна дія Вабадину™ дозволяє знизити добові дози пролонгованих нітратів в 23,7 % випадках, відмінити нітрати у зв’язку з припиненням нападів стенокардії у 13,1 % пацієнтів. Вабадин™(симвастатин) є безпечним препаратом.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2260
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грунченко апр 2012.pdf258,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.