Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2258
Title: Метаболічні ефекти телмісартану при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму генів PPARG та АТ1R
Authors: Молодан, В.І.
Чирва, О.В.
Гончар, О.В.
Keywords: телмісартан
гіпертонічна хвороба
цукровий діабет
Issue Date: 2012
Citation: Молодан В. І. Метаболічні ефекти телмісартану при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму генів PPARG та АТ1R / В. І. Молодан, О. В. Чирва, О. В. Гончар // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали науково-практичної конференції, Харків, 19-20 квітня 2012 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Харків, 2012. – С. 165.
Abstract: Максимально позитивний вплив на ліпідний та вуглеводний обміни при лікуванні блокатором рецепторів ангіотензину ІІ телмісартаном спостерігається у носіїв гомозиготного типу успадкування Pro-алелі гена PPARG, наявність Ala-алеля асоціюється з гіршою відповіддю на терапію. Наявність С-алеля гена АТ1R призводить до зниження ефективності терапії.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2258
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Молодан ВИ апр 2012.pdf280,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.