Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2140
Title: Рівень лептину у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та його зв'язок та з віком та вагою хворих
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Огнєва, Олена Валентинівна
Keywords: лептин
неалкогольна жирова хвороба печінки
цукровий діабет 2 типу
Issue Date: 2012
Citation: Журавльова Л. В. Рівень лептину у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та його зв'язок з віком та вагою хворих / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва // Ендокринна патологія у віковому аспекті : науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 1-2 листопада 2012 р. : тези доповідей / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Харків, 2012. – С. 35.
Abstract: На фоні цукрового діабету (ЦД) 2 типу та ожиріння відбувається дисбаланс системи гормонів жирової тканини, одним з яких є лептин. В процесі онтогенезу підсилюється резистентність до інсуліну та лептину, що призводить до компенсаторної лептинорезістеності (гіперлептинемії), яка при старінні стає незворотною. Наростання резистентності периферичних тканин до інсуліну грає особливу роль у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Вивчення впливу вікових особливостей на стан лептину у хворих з НАЖХП та порушеним метаболізмом, є перспективним науковим напрямком.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2140
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.