Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2084
Title: Клініко-патогенетичне значення вільнорадикальних процесів у дітей з гострою бронхолегеневою патологією
Authors: Ручко, Анатолій Федорович
Череднікова, Тетяна Юріївна
Keywords: гостра бронхолегенева патологія
вільнорадикальне окислення
сурфактант
діти
Issue Date: 2010
Citation: Ручко А.Ф. Клініко-патогенетичне значення вільно-радикальних процесів у дітей з гострою бронхо-легеневою патологією / А.Ф. Ручко, Т.Ю. Череднікова // Перинатологія та педіатрия. - 2010.- № 3. - С. 69-70.
Abstract: Проведено вивчення оксидативного статусу у дітей з гострою бронхолегеневою патологією. Визначено активність вільнорадикального окислення шляхом виміру вмісту дієнових кон'югатів та малонового діальдегіду, активність антиоксидантного захисту- за рівнями каталази та супероксиддисмутази в конденсаті видихуваного повітря у дітей з гострою бронхолегеневою патологією. У ході дослідження доведено, що вимір рівнів дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду, а також антиоксидантних ферментів каталази та супероксиддисмутази у дітей з гострою бронхолегеневою патологією може застосовуватись для оцінки ушкодження сурфактанту та його відновлення у ході лікування. Це дозволить своєчасно скорегувати патогенетичну терапію та покращити прогноз захворювання.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2084
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра педіатрії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПЕРИНАТОЛОГИЯ, 2010г.pdf83,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.