Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20585
Title: Основні категорії та поняття проблеми формування комунікативної компетентності у студентів медичного університету
Authors: Назарян, Розана Степанівна
Хмиз, Тетяна Григоріївна
Кузина, Вікторія Вадимівна
Keywords: професійне навчання
комунікативна підготовка
професійна компетентність лікаря
комунікативна компетентність
система комунікативних умінь
професійне спілкування майбутніх лікарів
вища медична освіта
студенти медичного університету
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Назарян Р. С. Основні категорії та поняття проблеми формування комунікативної компетентності у студентів медичного університету / Р. С. Назарян, Т. Г. Хмиз, В. В. Кузина // Експериментальна та клінічна стоматологія. – 2018. – № 1 (2). – С. 81–88.
Abstract: Одним з основних пріоритетів сучасної якісної освіти є високий рівень комунікативної компетентності, тобто, підготовленості до ефективного професіонального спілкування майбутніх лікарів. Це створює можливості для конкурентоздатності випускників вищих медичних навчаль- них закладів, сприяє успішній реалізації їхнього професійного та кар’єрного шляху, підвищує мобільність студентів, розширяє їхні потенційні можливості у ході спілкування з представниками різних галузей діяльності, вікових категорій, населенням інших країн. У статті проаналізовані та охарактеризовані основні особливості комунікативної компетентності студентів-медиків: визначення цієї категорії, її місце в системі професійної компетентності, її струк- тура, функції, комунікативні уміння, а також охарактеризовані основи професійного спілкування майбутніх лікарів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20585
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології дитячого віку та імплантологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.