Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19304
Title: Взаємозв’язок поліморфізму гена лактази з перебігом хронічного панкреатиту у пацієнтів з гіпертонічною хворобою
Other Titles: Interrelation of the lactase gene polymorphism with the course of chronic pancreatitis in patients with essential hypertension
Взаимосвязь полиморфизма гена лактазы с течением хронического панкреатита у пациентов с гипертонической болезнью
Authors: Пасиешвили, Людмила Михайловна
Пасієшвілі, Людмила Михайлівна
Вьюн, Татьяна Ивановна
В'юн, Тетяна Іванівна
Keywords: хронічний панкреатит
гіпертонічна хвороба
генетичний поліморфізм
Issue Date: 2018
Citation: Пасієшвілі Л. М. Взаємозв’язок поліморфізму гена лактази з перебігом хронічного панкреатиту у пацієнтів з гіпертонічною хворобою / Л. М. Пасієшвілі, Т. І В'юн // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 1 (99). – С. 20–24.
Abstract: Мета — визначити поліморфізм маркера 13910 С/Т гена лактази (LCТ), асоційованого з поєднаним пере- бігом хронічного панкреатиту (ХП) та гіпертонічної хвороби (ГХ). Матеріали та методи.. Обстежено 110 пацієнтів з ХП, з них у 70 він перебігав на тлі ГХ. Діагностичний пошук передбачав дослідження поліморфізму гена LCТ з визначенням можливого впливу його полімор- фізму на перебіг захворювання та формування ускладнень. До групи контролю було залучено 78 прак- тично здорових осіб аналогічного віку та статі. Результати. У 57,5 % пацієнтів з ХП сформувалася лактозна недостатність (ЛН). У разі коморбідності ХП та ГХ кількість таких осіб була більшою (68,6 %), що можна розглядати як результат порушення судинної регуляції підшлункової залози. Формування ЛН відбувалося на тлі нормальних (С/С) поліморфних варі- антів гена LCТ. У 35,7 % зареєстровано остеопенічні стани, однак їх наявність не асоціювалася з полімор- фізмом гена LCТ. Висновки. Формування ЛН у пацієнтів з ХП та при його коморбідності з ГХ відбувається при нормаль- них поліморфних варіантах гена LCТ. Розвиток остеодефіциту може бути зумовлений порушенням всмоктування кальцію в кишечнику при ЛН, однак його асоціації з поліморфізмом гена LCТ не виявлено.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19304
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сучасна гастроентерологія.pdf307,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.