Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19250
Title: Пульсовий артеріальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням
Authors: Іванченко, Світлана Володимирівна
Keywords: пульсовий артеріальний тиск
індекс маси тіла
гіпертонічна хвороба
ожиріння
Issue Date: 16-Mar-2018
Citation: Іванченко С. В. Пульсовий артеріальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням / С. В. Іванченко // Патологія судин з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 16 березня 2018 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2018. – С. 39–41.
Abstract: Відповідно до сучасних уявлень високий пульсовий артеріальний тиск (ПАТ) є як самостійним фактором розвитку ускладнень у осіб з хронічними захворюваннями системи кровообігу, так і маркером доклінічної діагностики серцево-судинної патології. В даний час вважається, що підвищення рівня ПАТ відображає ступінь жорсткості судинної стінки, незалежно від підвищення систолічного або ж зниження діастолічного артеріального тиску. До ключових факторів, що 40 обумовлюють зміни артеріальної стінки, відносять інволюцію структурних білків і підвищення жорсткості колагену з віком та вираженість атеросклеротичних змін. Актуальним напрямком сучасних медичних досліджень є також визначення ролі імунного запалення в зміні жорсткості великих артерій та ремоделюванні артеріального русла. У світлі сучасної концепції, вісцеральне ожиріння як уповільнений хронічний запальний процес потенційно може мати вплив на стан судинної стінки шляхом підвищеного синтезу низки прозапальних цитокинів та формування ендотеліальної дисфункції. Необхідно відмітити, що дані літературного аналізу щодо впливу ожиріння на процеси ремоделювання артеріального русла не є однозначними. Так, деякі автори відзначають прискорення вікового підвищення артеріальної жорсткості при наявності у пацієнта підвищеної маси тіла. Наприклад у дослідженні SAVE продемонстровано наявність прямого зв'язку між швидкістю пульсової хвилі і масою тіла в процесі індукованого дієтою та фізичними вправами зниження маси тіла у хворих на ожиріння. Проте, за даними інших досліджень зв'язок між індексом маси тіла (ІМТ) і ремоделюванням артеріального русла поставлений під сумнів. Тобто, з одного боку високий ПТ як прояв підвищення жорсткості судинної стінки є визнаним фактором ризику несприятливого прогнозу у хворих з АГ старшого віку. Водночас наукове питання про самостійну роль ПАТ у розвитку серцево-судинних ушкоджень пацієнтів молодшого віку або з коморбідним перебігом АГ та ожиріння, залишається суперечливим і вивченим недостатньо.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19250
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Иванченко.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open
титулУК18.pdf868,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.