Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19151
Title: Мастопатія
Authors: Мельник, Богдан Ігорович
Keywords: мастопатія
Issue Date: 2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Мастопатія : методичні вказівки для студентів III курсу медичних факультетів / упоряд. Б. І. Мельник. – Харків : ХНМУ, 2017. – 12 с.
Abstract: Відповідно до визначення ВООЗ (1984) мастопатія (mastos – молочна залоза, pathos – хвороба) – це фіброзно-кістозне захворювання, що харак-теризується порушенням співвідношень епітеліального і сполучнотканин-ного компонентів, широким спектром проліферативних і регресивних змін тканин молочної залози. Проліферативні зміни включають гіперпла-зію, проліферацію часточок, проток, сполучної тканини, а регресивні про-цеси – атрофію, фіброз, утворення кіст. Фактично мастопатія – це резуль-тат ненормального співвідношення епітеліальної і сполучної тканин.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19151
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра радіології та радіаційної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник Мастопатия укр №17-33446.pdf627,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.